V sobotu 22.5.2021 se uskutečnil pochod z Malého Pěčína, kam jsme byli dopraveni vlakem, do Kostelního Vydří na bohoslužbu konanou za naše úmysly zanechané ve schránkách v kostele. Pochodu se mohli účastnit farníci ze všech našich farností.